I Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU

Przygotowanie dalsze do uroczystości obejmuje:

1. Zgłoszenie dziecka do komunii według wzoru podanego na końcu informacji (podajemy imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres szkoły, do której chodzi dziecko).
2. Obowiązek dobrego przygotowania dziecka do sakramentu Eucharystii wymaga uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła, dlatego:
– rodzice razem z dzieckiem uczestniczą w niedzielnych Mszach świętych;
– rodzice dbają o to, jak dziecko przeżywa spotkanie z Jezusem
w Eucharystii (zachowanie, dają przykład);
– rodzice uczestniczą w spotkaniach formacyjnych dla rodziców;
– spotkania formacyjne dla rodziców odbywają się w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.00.
3. Strój komunijny – liturgiczny.
4. Fotograf i wideo – propozycje rodziców – zdjęcia grupowe
w Białym Tygodniu.
5. Zaświadczenie od katechety, że dziecko posiada podstawowe wiadomości z lekcji religii i może przystąpić do Komunii Św., (dostarczają rodzice przed  komunią).
6. Świadectwo chrztu. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii, niż przystępuje do komunii, rodzice dostarczają to świadectwo do 8. stycznia 2023 r. księdzu lub do kancelarii.

Przygotowanie bezpośrednie do uroczystości obejmuje:

1. Po Wielkanocy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości – prowadzi Katecheta.
2. Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie
(w uzgodnieniu z planem lekcji w szkole).
3. Rodzice zatroszczą się o przygotowanie kościoła do uroczystości – sprzątanie, przystrojenie kwiatami i inne.


WAŻNE TERMINY

Najważniejsze daty dla SP nr 342 i SP nr 366:

9 października 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie różańców (zakupionych przez rodziców)
11 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie medalików (zakupionych przez rodziców)
12 marca 2023 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie książeczek (zakupionych przez rodziców)

SP nr 342

9 maja 2023 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców – klasy: A, B, C, D, E

10 maja 2023 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców – klasy: F, G, H, I

11 maja 2023 r. (czwartek), godz. 19.00 – Dzień Komunii Świętej w gronie najbliższej rodziny – domowników

14 maja 2023 r. (niedziela), godz. 10.00 – Komunia Święta w gronie gości – klasy: A, B, C, D, E

14 maja 2023 r. (niedziela), godz. 13.00 – Komunia Święta w gronie gości – klasy: F, G, H, I

11 – 15 maja 2023 r. – Biały Tydzień

8 czerwca 2023 r. – Uroczystość Bożego Ciała – udział dzieci w procesji Bożego Ciała

         

SP nr 366

16 maja 2023 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców – klasy: A, E, F

17 maja 2023 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców – klasy: B, C, D, G

18 maja 2023 r. (czwartek), godz. 19.00 – Dzień Komunii Świętej w gronie najbliższej rodziny – domowników

21 maja 2023 r. (niedziela), godz. 10.00 – Komunia Święta w gronie gości – klasy: A, E, F

21 maja 2023 r. (niedziela), godz. 13.00 – Komunia Święta w gronie gości – klasy: B, C, D, G

18 – 22 maja 2023 r. – Biały Tydzień

8 czerwca 2023 r. – Uroczystość Bożego Ciała – udział dzieci w procesji Bożego Ciała


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane dziecka i rodziców (opiekunów)

Nazwisko i imiona dziecka

…………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Imiona rodziców (opiekunów) …………………………………………………………….

Nr telefonu rodziców (opiekunów) ………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Szkoła i klasa …………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię katechetki …………………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

Data chrztu ……………………………………………………………………………………….

Nr aktu chrztu ……………………………………………………………………………………

Parafia chrztu ……………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________


POZOSTAŁE INFORMACJE

W terminie do 8 stycznia 2023 r., przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Spowiedzi oraz Komunii Świętej należy dostarczyć do kancelarii świadectwo chrztu z parafii, w której dziecko było ochrzczone. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej.