I Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU

Przygotowanie dalsze do uroczystości obejmuje:

1. Zgłoszenie dziecka do komunii według wzoru podanego na końcu informacji (podajemy imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres szkoły, do której chodzi dziecko).
2. Obowiązek dobrego przygotowania dziecka do sakramentu Eucharystii wymaga uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła, dlatego:
– rodzice razem z dzieckiem uczestniczą w niedzielnych Mszach świętych;
– rodzice dbają o to, jak dziecko przeżywa spotkanie z Jezusem
w Eucharystii (zachowanie, dają przykład);
– rodzice uczestniczą w spotkaniach formacyjnych dla rodziców;
– spotkania formacyjne dla rodziców odbywają się w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.00.
3. Strój komunijny – liturgiczny.
4. Fotograf i wideo – propozycje rodziców – zdjęcia grupowe
w Białym Tygodniu.
5. Zaświadczenie od katechety, że dziecko posiada podstawowe wiadomości z lekcji religii i może przystąpić do Komunii Św., (dostarczają rodzice przed  komunią).
6. Świadectwo chrztu. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii, niż przystępuje do komunii, rodzice dostarczają to świadectwo do 9. stycznia 2022 r. księdzu lub do kancelarii.

Przygotowanie bezpośrednie do uroczystości obejmuje:

1. Po Wielkanocy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości – prowadzi Katecheta.
2. Terminy spotkań podane zostaną w późniejszym terminie
(w uzgodnieniu z planem lekcji w szkole).
3. Rodzice zatroszczą się o przygotowanie kościoła do uroczystości – sprzątanie, przystrojenie kwiatami i inne.


WAŻNE TERMINY

Najważniejsze daty dla SP nr 342 i SP nr 366:

10 października 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie różańców (zakupionych przez rodziców)
12 grudnia 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie medalików (zakupionych przez rodziców)
13 marca 2022 r. (niedziela), godz. 16.00 – wręczenie książeczek (zakupionych przez rodziców)

SP nr 342

12 maja 2022 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców –
klasy: A, B, C, D, E

13 maja 2022 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców –
klasy: F, G, H, I

14 maja 2022 r. (sobota), godz. 10.00 (w gronie domowników)klasy: A, B, C, D, E

14 maja 2022 r. (sobota), godz. 12.00 (w gronie domowników)klasy: F, G, H, I

15 maja 2022 r. (niedziela), godz. 10.00klasy: A, B, C, D, E

15 maja 2022 r. (niedziela), godz. 13.00klasy: F, G, H, I

16 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00wszystkie klasy              

SP nr 366

19 maja 2022 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców –
klasy: A, C, F

20 maja 2022 r., godz.: 16.00 – 18.30 – spowiedź dla dzieci i rodziców –
klasy: B, D, E

21 maja 2022 r. (sobota), godz. 10.00 (w gronie domowników)klasy: A, C, F

21 maja 2022 r. (sobota), godz. 12.00 (w gronie domowników)klasy: B, D, E

22 maja 2022 r. (niedziela), godz. 10.00klasy: A, C, F

22 maja 2022 r. (niedziela), godz. 13.00klasy: B, D, E

23 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00wszystkie klasy


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane dziecka i rodziców (opiekunów)

Nazwisko i imiona dziecka

…………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………

Imiona rodziców (opiekunów) …………………………………………………………….

Nr telefonu rodziców (opiekunów) ………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Szkoła i klasa …………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię katechetki …………………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………….

Data chrztu ……………………………………………………………………………………….

Nr aktu chrztu ……………………………………………………………………………………

Parafia chrztu ……………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________


POZOSTAŁE INFORMACJE

W terminie do 9 stycznia 2022 r., przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Spowiedzi oraz Komunii Świętej należy dostarczyć do kancelarii świadectwo chrztu z parafii, w której dziecko było ochrzczone. Potwierdzenie chrztu jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Spowiedzi i przyjęcia Komunii Świętej.