Chórek dziecięcy

Chórek

Chórek dziecięcy prowadzi śpiew podczas Mszy z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz. 11:30. Wcześniej młodzi śpiewacy przygotowują się na próbach – od godz. 10:00 w salce nad zakrystią.

Do chórku przyjmowane są dzieci, które potrafią już czytać.