Ogłoszenia – II niedziela zwykła, 19.01.2020

19 stycznia 2020 Admin

KALENDARZ LITURGICZNY • niedziela, 19.01 – II niedziela zwykła • poniedziałek, 20.01 – dzień powszedni • wtorek, 21.01 – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (wspomnienie) • środa, 22.01 – dzień powszedni • czwartek, 23.01 – dzień […]

Ojciec liczy na ciebie

12 stycznia 2020 Admin

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz […]

Pomysł Boga

22 grudnia 2019 Admin

IV NIEDZIELA ADWENTU Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, […]

Robotnik, nie showman

15 grudnia 2019 Admin

III NIEDZIELA ADWENTU Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im […]

Wypełniona

8 grudnia 2019 Admin

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do […]

Spotkanie z włamywaczem

1 grudnia 2019 Admin

I NIEDZIELA ADWENTU Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się […]

Taktyka Jezusa

24 listopada 2019 Admin

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego […]

Pas startowy

10 listopada 2019 Admin

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który […]

Oczekiwania

3 listopada 2019 Admin

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to […]

Zmarnowany wysiłek

27 października 2019 Admin

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a […]

1 2 3 8