Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

Inspiracją do podjęcia Dzieła Intronizacji był maszynopis życia krakowskiej pielęgniarki, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. Cicha, pokorna, poświęciła się pracy na oddziale skórno-wenerycznym, gdzie z heroicznym poświęceniem usługiwała zarażonym ludziom, najczęściej z marginesu społecznego, znieważającym Boga słowem i życiem. Było to dla bogobojnej Rozalii dodatkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wynagrodzenie za grzechy.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu musi być widoczne, poprzez te przymioty realizowane w naszym życiu. To my z miłości do Jezusa pragniemy żyć inaczej, lepiej, to ma być nasze pełne nawrócenie do Boga, to walka z własnym grzechem, nałogiem, słabością. To troska, by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi.

Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie. Spotykają się w swojej parafii za zgodą Ks. Proboszcza i przed Najświętszym Sakramentem, w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy, co tydzień podejmują taką modlitwę. To przez modlitwę Wspólnota przygotowuje parafię do intronizacji, to ona ofiaruje swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowuje grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości. To Wspólnota dla Intronizacji NSPJ po uroczystej Intronizacji w parafii kontynuuje modlitwy aby tego aktu mogło dokonać całe miasto i diecezja a także by każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się intronizacji jeśli nie ma Wspólnoty, by nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, co dokonuje się trwając we Wspólnocie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Rola i zadania wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa:

  • Przybliżanie wspaniałej miłości Pana Jezusa i odwzajemnianie jej przez własne życie, życie w stanie łaski uświęcającej.
  • Wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.
  • Uczestnictwo w pierwszopiątkowym nabożeństwie wynagradzającym.
  • Msza święta wynagradzająca, posty, modlitwy, różaniec, droga krzyżowa; różne umartwienia w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym sercu, rodzinie, parafii i w Polsce.
  • Jednoczenie wszystkich grup w parafii w tym dziele.
  • Organizowanie czuwań, pielgrzymek, rekolekcji.
  • Rozpowszechnianie przesłania Pana Jezusa do Rozalii Celakówny przez książki, ulotki, opracowania.

Opiekunem wspólnoty intronizacyjnej w naszej parafii jest ks. Łukasz. Funkcję animatorki pełni pani Maria Jechna.