Historia

historiaParafia p.w. św. Franciszka z Asyżu została erygowana 1 listopada 1994 roku przez bp. Kazimierza Romaniuka. Wcześniej, 25 lipca tegoż roku, powstał ośrodek duszpasterski, administrowany przez ks. Józefa Sobieraja. Początkowo Msze święte sprawowano pod wiatą, a od 1 listopada w kaplicy-baraku. 15 września 1998 roku gmina zatwierdziła projekt budowy i udzieliła pozwolenia na budowę kościoła. 4 października tego samego roku bp Kazimierz Romaniuk poświęcił ławy fundamentowe kościoła i część katechetyczno-administracyjną.

Od roku 2001 proboszczem parafii i budowniczym kościoła jest ks. Jan Józefczyk, obecnie dziekan dekanatu tarchomińskiego. Pierwszą Mszę świętą w budowanym kościele odprawiono 24 grudnia 2004 roku. W lipcu 2005 roku rozpoczęła się budowa domu parafialnego, do którego księża przeprowadzili się w kwietniu 2009 roku, a który został poświęcony 16 maja 2009 roku przez bp. Stanisława Kędziorę w czasie wizytacji kanonicznej. W dalszym ciągu trwają prace związane z wyposażeniem świątyni i zagospodarowaniem terenu wokół niej i wokół domu parafialnego.

Lista inwestycji związanych z budową i wyposażeniem kościoła
w latach 2004 – 2016

Zdjęcia z różnych etapów budowy naszej świątyni i domu parafialnego