Historia

historiaParafia p.w. św. Franciszka z Asyżu została erygowana 1 listopada 1994 roku przez bp. Kazimierza Romaniuka. Wcześniej, 25 lipca tegoż roku, powstał ośrodek duszpasterski administrowany przez ks. Józefa Sobieraja. Początkowo Msze święte sprawowano pod wiatą, a od 1 listopada w kaplicy-baraku. 15 września 1998 roku gmina zatwierdziła projekt i rozpoczęto budowę kościoła.

W 2001 roku proboszczem parafii i budowniczym kościoła został ks. Jan Józefczyk. Pierwszą Mszę świętą w budowanym kościele odprawiono 24 grudnia 2004 roku. W lipcu 2005 roku rozpoczęła się budowa domu parafialnego, do którego księża przeprowadzili się w kwietniu 2009 roku, a który został poświęcony 16 maja 2009 roku przez bp. Stanisława Kędziorę w czasie wizytacji kanonicznej.

Zwieńczeniem dwudziestu pięciu lat tworzenia wspólnoty parafialnej oraz budowania i wyposażania kościoła był akt poświęcenia świątyni, którego dokonał JE bp Romuald Kamiński 21 września 2019 roku.

Proboszczowie
ks. Józef Sobieraj (1994 – 2001)
ks. Jan Józefczyk (2001 – )

Wikariusze
ks. Zbigniew Płochocki (2001 – 2004)
ks. Artur Więsik (2004 – 2008)
ks. Krzysztof Szczepanik (2008 – 2014)
ks. Marek Kruszewski (2010 – 2014)
ks. Arkadiusz Kunowski (2014 – 2019)
ks. Rafał Żabicki (2014 – )
ks. Grzegorz Idzik (2019 – 2020)
ks. Łukasz Tarasiuk (2020 – )

Rezydenci
ks. Sylwester Gaworek (2009 – 2014)
ks. Jarosław Kukowski (2014 – )

Lista inwestycji związanych z budową i wyposażeniem kościoła
w latach 2004 – 2018

Zdjęcia z różnych etapów budowy naszej świątyni i domu parafialnego