Bierzmowanie

bierzmowanie

Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Amen.
(Obrzędy bierzmowania)

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. (Obrzędy bierzmowania)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.


PRZYGOTOWANIE

Sakrament bierzmowania musi być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Zgodnie z zarządzeniem biskupów diecezji warszawskich we wszystkich parafiach Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowanie do bierzmowania odbywa się według ujednoliconego programu i trwa zasadniczo dwa lata, obejmując ostatnią klasę szkoły podstawowej i pierwszą klasę szkoły średniej. Oczywiście do tego sakramentu mogą przystąpić także osoby starsze. Nie jest on bezpośrednio związany z wiekiem ani ze szkołą.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest własna parafia – parafia miejsca zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).


W NASZEJ PARAFII

Za przygotowanie młodzieży do bierzmowania jest odpowiedzialny ksiądz Łukasz. Bieżące informacje na temat rozpoczęcia przygotowania oraz kolejnych spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych.


Formularz zapisu na bierzmowanie

Spis pytań do egzaminu


DLA DOROSŁYCH

W naszej parafii nie prowadzimy przygotowania do bierzmowania dla dorosłych. Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości w innych parafiach, np.:
Katedra warszawsko-praska
Archikatedra warszawska
Kościół Akademicki Św. Anny
Parafia Najświętszego Zbawiciela