Skauci Europy

koszatka01

Zastęp Koszatka spotyka się w każdą sobotę w godz. 9:00-12:00 na świeżym powietrzu. Do zastępu należą harcerki w wieku od 12 do 17 lat. Na zbiórkach rozpalają ognisko, gotują, uczestniczą w grach, poprzez które nabywają nowe umiejętności np. poruszanie się z mapą i kompasem, wiązanie węzłów, udzielanie pierwszej pomocy, nadawanie sygnałów Morse’m lub semaforem, szyfrowanie wiadomości, ćwiczenie się w ekspresji, śpiewanie piosenek i wiele, wiele innych.

W wakacje odbywa się co najmniej dwutygodniowy obóz w lesie. W ferie zimowe organizowane jest zimowisko trwające od 3 do 7 dni. W maju harcerki wyjeżdżają na harce majowe o zasięgu ogólnopolskim bądź regionalnym.

Zastęp należy do 26. Drużyny Warszawskiej Skautów Europy.
Służbę drużynowej pełni druhna Magdalena Gzik.
skaucieuropy.tarchomin@gmail.com