Skauci Europy

W naszej parafii powstaje środowisko Skautów Europy. Zapraszamy dziewczęta i chłopców w wieku 12-17 lat i starszych wraz z rodzicami na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej w salce nad zakrystią.

SKAUCI EUROPY to ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie pedagogiki Baden-Powella. Ruch jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch jednoczy młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii. Obecnie działa w 20 krajach. Jednocześnie ruch czerpie z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Sedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch dostarcza każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne. Skauci Europy to ruch uczący przez działanie. Kultywuje się w nim miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 r. W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania. Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (Chateauroux – Francja 1984; Viterbo – Włochy 1994; Żelazko – Polska 2003; Normandia – Francja 2014) oraz międzynarodowe wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot (Słowacja – Polska 2007, Włochy Rzym 2019). W Polsce Skauci Europy posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, które można wspierać 1% podatku.

http://skauci-europy.pl
http://www.skauci-europy.waw.pl
http://harcerki.skauci-europy.pl/pedagogika

Zapraszamy do współpracy:
Magdalena Gzik HR, tel.: 516070928
e-mail: skaucieuropy.tarchomin@gmail.com