Duchowa adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to forma modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone aborcją. „Adoptując” takie dziecko (znane tylko Bogu), zobowiązujemy się na dziewięć miesięcy do odmawiania codziennie dziesiątki różańca oraz dodatkowej specjalnej modlitwy za dziecko i jego rodziców. Do modlitwy należy dołączyć również inne dobrowolne postanowienia, takie jak post, wyrzeczenie, dobre uczynki.
Jezus powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). To właśnie dzieci nienarodzone można najbardziej dosłownie nazwać „najmniejszymi braćmi” Jezusa. Duchowa Adopcja jest znakiem miłości wobec maluczkich, uwrażliwia nas na dar życia i pobudza do wdzięczności wobec Stwórcy. W ten sposób staje się też formą duchowej walki przeciwko „cywilizacji śmierci”.


OBRZĘD ZŁOŻENIA PRZYRZECZEŃ DUCHOWEJ ADOPCJI
ODBĘDZIE SIĘ W NASZYM KOŚCIELE

25 marca 2021
w czasie Mszy świętej o godz. 18

(Obrzęd odbywa się po kazaniu. Wszyscy chętni powtarzają za kapłanem słowa przyrzeczenia.)


Dzień Świętości Życia
Św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae napisał: „Proponuję, aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski od 1998 roku Dzień Świętości Życia obchodzimy w naszym kraju 25 marca.

Mobilny asystent Duchowej Adopcji
Osoby, które podejmują się dzieła Duchowej Adopcji, zachęcamy do skorzystania z aplikacji Adoptuj Życie:

Formuła przyrzeczenia
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,
wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dzisiejszego dnia biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez dziewięć miesięcy
każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
i jedną tajemnicę różańca,
oraz przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

Codzienna modlitwa
Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

• Dodatkowe informacje w pytaniach i odpowiedziach
• Świadectwa osób, które podjęły duchową adopcję
• Więcej świadectw