Liturgia Triduum Paschalnego

29 marca 2021 Admin

W tych dniach przeżywamy w liturgii na nowo – tu i teraz – wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, które nadają sens naszej wierze. Warto się do nich przygotować i przeżyć […]

Ogłoszenia – Niedziela Palmowa, 28.03.2021

28 marca 2021 Admin

KALENDARZ LITURGICZNY • niedziela, 28.03 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej• poniedziałek, 29.03 – Wielki Poniedziałek• wtorek, 30.03 – Wielki Wtorek• środa, 31.03 – Wielka Środa• czwartek, 01.04 – Wielki Czwartek• piątek, 02.04 – Wielki Piątek• sobota, 03.04 […]

Aktualne zasady (od 27.03.2021)

27 marca 2021 Admin

MSZE ŚWIĘTEW naszym kościele może przebywać maksymalnie 30 osób jednocześnie. (Zgodnie z aktualnymi przepisami na 1 osobę musi przypadać przynajmniej 20 m2 powierzchni, a nasz kościół ma 600 m2).W niedziele […]

Znajdź Filipa

21 marca 2021 Admin

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili […]

Ogłoszenia – V niedziela Wielkiego Postu, 21.03.2021

21 marca 2021 Admin

KALENDARZ LITURGICZNY • niedziela, 21.03 – V niedziela Wielkiego Postu• poniedziałek, 22.03 – dzień powszedni• wtorek, 23.03 – dzień powszedni• środa, 24.03 – dzień powszedni• czwartek, 25.03 – Zwiastowanie Pańskie (uroczystość)• piątek, 26.03 – dzień […]

Duchowa adopcja

20 marca 2021 Admin

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to forma modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone aborcją. „Adoptując” takie dziecko (znane tylko Bogu), zobowiązujemy się na dziewięć miesięcy do odmawiania codziennie […]

Rekolekcje wielkopostne 2021

18 marca 2021 Admin

Publikujemy nagrania nauk rekolekcyjnych, które w dniach 14-17.03 wygłosił w naszym kościele o. Jakub Przybylski OCD (karmelita). Zachęcamy do modlitwy za całą naszą parafię, aby czas rekolekcji zaowocował w wielu […]

Wywyższony?

14 marca 2021 Admin

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jezus powiedział do Nikodema:«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem […]

Trzy świątynie

7 marca 2021 Admin

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, […]

1 2