Tak, ty też

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
(Mt 5, 13-16)

Jezus powiedział te słowa do tłumów, do wszystkich, którzy przyszli Go słuchać. Nie (jak czasami Mu się zdarzało) do wybranej elity uczniów lub apostołów. Ciebie więc też to dotyczy. Ty też jesteś światłem. Nawet jeśli uważasz, że twój blask jest słaby, to przez sam fakt spotkania ze słowem Ewangelii Jezus zapala w tobie iskrę, którą możesz ponieść dalej. Być może dla kogoś w swoim otoczeniu jesteś jedyną „lampą”. Jedyną szansą na zetknięcie się ze światłem wiary albo na doświadczenie chrześcijańskiej miłości.