Spotkanie z włamywaczem

I NIEDZIELA ADWENTU

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
(Mt 24, 37-44)

„Kościół ostrzega dziś, że radosne spotkanie z Chrystusem celebrowane w czasie Bożego Narodzenia dla nieprzygotowanych może okazać się bolesne niczym konfrontacja z włamywaczem, a nawet z falami potopu! To rodzi pytanie, ile osób naprawdę chciałoby stanąć dziś twarzą w twarz z Jezusem…” (ks. Bartłomiej Kopeć).