Jezu, Tyś jest

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, adGC
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już. FG CFE
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy, adGC
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą. FG CEa