Jesteś, Panie, winnym krzewem

1. Jesteś, Panie, winnym krzewem, DA
A my jego latorośle. hAD7
Moc czerpiemy tylko z Ciebie, GD (e)
Ty w nas żyjesz swą miłością. ADD7

Ref. Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. GD GD (D7)
Panie, Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. GD GDG

2. Cóż trwałego poza Tobą,
Człowiek zdziała sam ze siebie?
Któż potrafi własne dobro
Oblec w kształty nieśmiertelne?

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
Tak wspaniałą i szeroką,
Że wyzwala pełną radość
W sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie
Głębią łaski, mocą Słowa,
Byśmy mogli owoc przynieść,
Cześć i chwałę Ojcu oddać.