Jedynie z Tobą

Jedynie z Tobą mogę zrobić wszystko, eDCD
Bo Tyś poruszył mego serca struny.
Tyś duszy mojej rozniecił ognisko,
Które płonąc pod niebem rozkłada swe łuny. eDCh

Bez Ciebie jestem jak ten oset polny,
Co go tylko wyrwać i rzucić w płomienie.
Przy Twym zaś boku, duch mój, Panie, wolny
Może ugasić swoje pragnienie.