Jak ożywczy deszcz

Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, DGhA
Dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. DGhA
Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, efis efis
Bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. efis Gfis