Jak mi dobrze

1. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie. GeCD

Ref. Trzymaj mnie, mocno dziś,
Zawsze chcę przy Tobie być.
Panie.

2. Boża miłość wypełnia mnie, Panie.

3. Boża radość wypełnia mnie, Panie.

4. Boży pokój wypełnia mnie, Panie.