Jak cię zrozumieć, tajemnico?

1. Jak cię zrozumieć tajemnico, co spełniasz się każdego dnia? hfis efisDh
Po stokroć i po razy tysiąc. Bóg nam w ofierze Siebie dał. fise Fis

Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. he
Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, Fis
Trzeba się modlić /x3 h cis eFis

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, choć miałeś tron u nieba bram.
I stałeś się jak my śmiertelny, by życie swoje oddać nam.

3. Za nasze grzechy i niestałość Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl,
Wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, byśmy na wieki mogli żyć.

4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku, będziemy z Ciebie czerpać wzór,
Dziękując Tobie, Boży Synu za mękę Twoją i za ból.