Aniele Boży

Aniele Boży, Stróżu mój, E
Ty zawsze przy mnie stój. DA
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, E
Bądź mi zawsze ku pomocy. DA
Strzeż mnie od wszelkiego złego DAE
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen! DAE


Powrót do listy piosenek