Eli lema sabachthani

Ref. Eli, Eli, lema sabachthani. dCad

1. Boże mój, wołam przez dzień, Boże mój, wołam i nocą, FCad
Ty mi nie odpowiadasz i nie zaznaję pokoju.
Przecież Ty mieszkasz w świątyni, Tobie ufali przodkowie,
Do Ciebie wołali, zostali zbawieni i nie doznali wstydu!

2. Ja zaś jestem jak robak, nie człowiek, wyśmiany, wzgardzony,
Szydzą ze mnie ci, którzy mnie znają i potrząsają głowami.
Rozlany jestem jak woda, jak wosk topnieje me serce,
Moje gardło jest jak skorupa, kładziesz mnie w prochu śmierci!

3. Sfora psów mnie opadła, przebili mi ręce i nogi,
Policzyć mogę wszystkie moje kości, oni patrzą na moją nagość,
Moje szaty dzielą między siebie, los rzucają o mą suknię,
Ojcze, Abba, nie stój daleko, Tatusiu, proszę, ocal mi życie!

4. Będziesz głosił swoim braciom wybawienie, Synku mój, FCad
Oni zobaczą i uwierzą Twojemu świadectwu!
Ubogi będzie nakarmiony, biedak zostanie wysłuchany, gAgA
Smutny będzie pocieszony, cichy posiądzie ziemię.
Cierpiący jest na drodze do Królestwa
Śpiący w ziemi powstanie do życia,
Bo tak uczynił Pan. BA

Pan tak uczynił. F / C


Powrót do listy piosenek