Dziękuję, Mario, Tobie

1. Dziękuję, Mario, Tobie, a
We wszystkim umiesz dostrzec
Miłującą obecność Zbawiciela. CGd aE
Twym oczom, Matko, daję,
Mój wzrok nieczuły wcale,
Bym umiała dostrzec
Miłującą obecność Zbawiciela.

Ref. Matko ma, Mario, Maryjo, aGE
Matko ma.

2. Dziękuję, Mario, Tobie,
Twa wiara mi pomoże,
Bym umiała dostrzec
Miłującą obecność Zbawiciela.
Dziś sercu Twemu daję
Mą wiarę nikłą stale,
Bym umiała dostrzec
Miłującą obecność Zbawiciela.


Powrót do listy piosenek