Dzielmy się wiarą jak chlebem

Ref. Dzielmy się wiarą jak chlebem, CG
Dajmy świadectwo nadziei. aFG
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić

1. Chleba tego nie zabraknie, ae
Rozmnoży się podczas łamania, FG
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania.

2. Nikt nie zapala lampy,
By potem ją schować pod korcem.
Skoro nas Bóg światłem natchnął,
Trzeba z tym światłem iść w drogę.


Powrót do listy piosenek