Duchu Pocieszycielu

Duchu Pocieszycielu, pokrzep nas, eCDe
Duchu Prawdy, uwolnij nas od kłamstw, eCDe
Odnów oblicze Boga w sercach, stwarzaj nas, eCD he
Życie nowe nam daj, Duchu Święty. C he


Powrót do listy piosenek