Drzewo Krzyża

Ref. Drzewo krzyża, drzewo krzyża, ea
Źródło życia wiecznego. DH7

1. Tyś wyrosło z wiary jak ziarnko, aH7
Tyś jest owocem obumarcia, aH7
Tyś jest owocem śmierci. CH7

2. W twych gałęziach znajdują schronienie
Wszystkie ptaki niebieskie,
W twoim cieniu odpoczywam,
W twych ramionach odnajduję pokój.

3. Ty wydajesz owoce, gdy nie ma na to czasu,
Tyś jest drzewem wiecznie zielonym,
Ty wskazujesz drogę memu sercu.

4. Na tobie został wywyższony wąż miedziany,
W twych gałęziach uwikłał się baranek,
Ty wyrastasz na wzgórzu Moria.

5. Przez ciebie dokonuje się sprawiedliwość,
W tobie schroniła się nadzieja świata,
Twemu drewnu powierzam swe życie.

6. Twe ramiona porusza delikatny powiew Eliasza,
Ty stoisz nad wodą płynącą ze świątyni,
Drzewo życia stojące w raju Boga.


Powrót do listy piosenek