Ci, którzy Jahwe ufają

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon, EH7AH7
Co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki.

O, góry otaczają święte miasto Jeruzalem,
Tak Jahwe otacza swój lud.
I teraz, i na wieki. I na wieki już.


Powrót do listy piosenek