Chwalcie Pana, narody

Ref. Chwalcie Pana, narody, a
Wysławiajcie Go, ludy, G
Bo Jego łaskawość nad nami. FE

1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, a
Niechaj chwała dziś Panu zabrzmi, F
Niechaj Kościół się cieszy swym Stwórcą, G
Jego królestwo na wieki! E

2. Niechaj chwalą Jego imię wśród tańców,
Niechaj grają Mu na bębnie i cytrze,
Bo Król sobie w nas upodobał,
On zdobi pokornych zwycięstwem

3. Niech weselą się święci wśród chwały,
Niechaj cieszą się na swoich miejscach,
Niech w ich ustach będzie Boża chwała,
A miecz obosieczny w ich ręku.


Powrót do listy piosenek