Chrystus Pan karmi nas

Ref. Chrystus Pan karmi nas (H7) eH7
Swoim świętym Ciałem, GaH7
Chwalmy Go na wieki. eCe

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, eae eCDe
Bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać Błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojętej,
On, wszechmocny, On najwyższy, On, sam jeden zawsze święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę, a wydźwignąć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić, głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem, dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie, obietnicy swej nie złamał.


Powrót do listy piosenek