Pójdźmy wszyscy do stajenki

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany,
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

3. Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj, Jezu nam zjawiony, witaj, dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem.