Nie było miejsca dla Ciebie

1. Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie.
I narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

2. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,
By wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię.

3. Nie było miejsca,choć chciałeś ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom zbawcze skrwawione ramiona.