Narodził się nam Zbawiciel

1. Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel,
W Betlejem, żydowskim mieście, z Panny Maryi czystej.

2. Maryja, Panienka czysta, porodziła Jezusa Chrysta.
Tegoż w pieluszki powiła i do żłobu włożyła.

3. Gdy pasterze w nocy paśli, stanął przy nich anioł jasny.
Widząc taką jasność boską, bali się bojaźnią wielką.

4. Rzekł im anioł: Nie bójcie się, ale się z tego weselcie;
Narodził się Zbawiciel wam, który rzeczon Chrystus Pan!

5. Tedy anieli śpiewali, a wielkim głosem wołali:
Chwała Bogu z takiej łaski, w niebie na wysokości.

6. Chwała, chwała, Chryste, Tobie z Ojcem, z Duchem Świętym w niebie,
Żeś się dla nas tak uniżył, a lud swój wyswobodził.