Jezus malusieńki

1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki,
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.

3. Nie ma kolebeczki ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4. Gdy Dziecina kwili, patrzy w każdej chwili
Na Dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli.

5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje,
O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje.

6. Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

7. Pokłon oddawajmy, Bogiem Go wyznajmy,
To Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.