Gdy się Chrystus rodzi

1. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują.

Ref. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.

3. O niebieskie duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.

4. Idźcie do Betlejem, tam Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.

5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli,
Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli.
I zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali.


Powrót do listy piosenek