Anioł pasterzom mówił

1. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził!
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie, znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej, uniżył się Wysoki.
Pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!

4. O dziwne narodzenie, nigdy niewysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości, porodziła w całości
Panieństwa swojego.

5. Już się ono spełniło, co pod figurą było:
Aarona różdżka ona zielona stała się nam kwitnąca
I owoc rodząca.


Powrót do listy piosenek