Zobaczcie, jak wielką miłość

Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam, DGDA (D)
Byśmy dziećmi Boga mogli być.