Znów chcesz do mnie przyjść

1. Znów chcesz do mnie przyjść, Panie, d
Nie zniechęcasz się małością duszy mojej. Ca7dA7
Pragnę przyjąć Cię, Tyś Królem,
Nie mam godnych miejsc dla chwały Twojej.

Ref. Maryjo, przyjmij, proszę, dziś we mnie Jezusa, da7
Mniej będzie wtedy cierpiał, choć cierpieć będzie musiał.
Nosiłaś Go pod sercem, tak noś Go dzisiaj we mnie. dCa7
Tyś godnym domem Jego, racz przyjąć Go dziś we mnie.

2. Jam nie godzien jest, Panie, obecności Twej błogosławionej.
Ty z Miłości chcesz mieszkać w domu duszy mej, grzechem zranionej.