Zmiłuj się nade mną, Boże

1. Zmiłuj się nade mną, Boże, Ce7aG
W łaskawości swojej zgładź moją nieprawość, Ce7a
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, FGCeaG
I oczyść mnie z grzechu mojego. FGC (C7/G)

2. Uznaję bowiem moją nieprawość,
A grzech mój jest zawsze przede mną,
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
I uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

3. Stwórz, o Boże, serce czyste
I odnów we mnie moc Ducha swojego.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza,
Lecz proszę o radość z Twojego zbawienia.