Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś

Ref. Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś, GDC
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc,
Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie, aD
Jezus Pan rozdaje życie swe.

1. Milczący Baranek, Baranek zabity eDeD
Wybawił dziś nas z niewoli tego świata. CDCD
Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha,
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony w Maryi, pięknej owieczki,
Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych.

3. Zstępuję z nieba do naszego cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła.
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
Naznacza nas Duchem i własną Krwią.