Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc, dBFC
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź, gdFC
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć!

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska, dCF gA7
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić,
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona,
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!