Zmartwychwstał Pan

Ref. Zmartwychwstał Pan, /x3 e D Ca
Alleluja! H
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

1. O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć,
Gdzie jest jej zwycięstwo?

2. Radujmy się, radujmy się bracia!
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego że On zmartwychwstał.

3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do królestwa,
Gdzie się miłością żyje.

4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy: alleluja!