Zjednoczeni w Duchu

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, /x2 e / ae
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, ae
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, Cea
Aby świat cały ujrzał miłość w nas. eae

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. /x2
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, /x2
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas.
Aby strzec ludzką dumę, aby strzec dumę swą,
Żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. /x2
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest,
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas,
I Duchowi też, który łączy nas.