Zbytnie troski

1. Nie troszczcie się zbytnio o swe życie, aG
O to, co macie jeść, co macie pić, aG
Ani o swoje ciało, CF
Czym przyodziać je – tak mówi Pan. CG
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu,
Nie pracują, nie przędą, ani żną,
Ojciec zaś niebieski wciąż je żywi,
Któż ważniejszy jest, one czy wy?

Ref. Gdzie jest twój skarb, tam i serce jest twe. CFC
Szukaj królestwa, a wszystko da Pan. GaG
Ojciec niebieski o potrzebach twych wie, CFC
Jemu zaufaj, nie zawiedziesz się. Gea

2. Któż z was, przy całej swojej trosce,
Doda choć chwilę do swych dni?
Nie troszczcie się więc, co będzie jutro,
Dosyć ma ten dzień biedy swej.
Przypatrzcie się liliom na polu,
Jeśli je tak pięknie stworzył Bóg,
Tym bardziej da wszystko, co potrzeba,
Tym, za których Syn życie dał.

3. Nie gromadź sobie skarbów na ziemi,
Z lękiem nie zbieraj, aby żyć,
Rozdaj braciom wszystko, co posiadasz,
Dawaj z serca, nie zabraknie ci.
Co ważniejsze jest, dać wiele czy dać wszystko?
Najpierw daj serce, spotkaj się.
Jeśli Mu zaufasz, Bóg zaradzi,
On Panem jest, nic nie wymknie się!

Jednego brakuje ci, chcę, abyś wolny był. Cd
Uczyń to, z ufnością za Mną chodź! CF