Zbuduj, Ojcze nasz

Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem. DAD GAD
Zbuduj, Ojcze nasz, nowe Jeruzalem. DAD GAh

Zwołaj, Panie, narody swe, GADh
Niechaj w jedno połączą się,
Zbuduj nowe Jeruzalem,
Nowe Jeruzalem. GAD