Zawierzyłeś, Panie, mnie

1. Zawierzyłeś, Panie, mnie Ca
Swojej Matce, Marii Pannie. FG
Zawierzeniem tym żyć chcę, FG
Nieustannie. FC

2. Proszę, Mario, zechciej wejść, Ce
W moim domu Cię przygarnę. Fd
Zawierzeniem Tobie chcę żyć, FG
Nieustannie. FC

3. W dłoniach Twoich życie me Ce
Z woli Pana Boga mego. Fd
Dziś powierzam Tobie się, FG
By żyć dla Niego. dFC