Zaufały moje ręce i palce

1. Zaufały moje ręce i palce, dg
Zaufały stopy, kolana i włosy Ca
Kamieniom opuszczonym przez ludzi na ziemię, dg
Którymi nie cisnęli we mnie. Cd

Ref. Poszli, bo wiele lepsi nie są, gCd
Uciekli zobaczywszy swoją twarz, gCd
Hen daleko, gdzie na skrzypcach szatan gra. gCd (C)

Wtedy ukazały mi się dłonie, FdC
Czyjeś ręce jak balsam, niczym mgła. gC
I te słowa: Idź w pokoju, nie grzesz więcej, FdC
By zaufało twoje serce, umarł strach. gC (a)

2. Zaufały moje ręce i palce,
Zaufały stopy, kolana i włosy
Temu potu na oczach klejącemu powieki
I głosowi mówiącemu: effata.