Zaufałem, zaufałem Panu

1. Zaufałem, zaufałem Panu, ae
A On nade mną się pochylił
I wysłuchał mego głosu, FE
Z dna zagłady mnie wydobył.

2. On postawił moje stopy na skale,
W moje usta włożył nową pieśń,
Wielu zobaczy i uwierzy,
I położą swoją ufność w Panu.

3. Błogosławiony, kto zawierzył Panu,
Swą nadzieję złożył w swoim Bogu,
A nie idzie za pysznymi
I nie kroczy drogą kłamstwa.

4. Wiele cudów dla nas uczyniłeś,
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
Gdybym chciał je wypowiedzieć,
Jest ich więcej, niżby można zliczyć.

5. Krwawych ofiar ani obiat nie żądałeś,
W zamian za to otworzyłeś moje uszy,
Całopalenia za grzech nie wymagałeś,
Dlategom powiedział: „Oto idę, by pełnić Twoją wolę”.

6. Głosiłem Twoją wierność wobec braci,
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serca.
Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.