Wysłuchajcie Mego głosu

1. Wysłuchajcie Mego głosu, czyńcie to, co nakazuję, dF
A będziecie ludem Moim przez cały czas. Cad
Gdy na Moje zawołanie nie odpowie żaden z was,
Wtedy Moją twarz odwrócę na długi czas.

Ref. Jeśli nie usłuchacie Mnie, (dC) FC
W ukryciu płakał będę, gd
Do niewoli poślę was, trzodo ma. (dC) FCad

2. Precz odrzućcie wasze złości, obrzydliwość w sercach waszych,
Zawróć do Mnie, trzodo Moja, mówi Pan.
Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty
Ugodziły w serce Moje, ludu Mój.

3. Słowo Me poczytujecie, jako przedmiot drwiny waszej,
Brak w nim jest upodobania, brak też czci.
Jeśli jednak naprawicie wasze złości, czyny złe,
Sprawię, że znów powrócicie na ziemie swe.