Wykrzykujcie na cześć Pana

Ref. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, eCD
Wśród okrzyków i radości wysławiajcie Go.

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On sam stworzył nas. CH CH
Jesteśmy Jego ludem, jesteśmy Jego własnością.

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
Wśród hymnów w Jego przedsionki.
Błogosławcie imię Jego, chwalcie Pana dziś.

3. Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego na wieki,
Albowiem dobry jest Pan, Jego wierność przez pokolenia.