Wykrzykujcie Bogu

Ref. Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi, d
Klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie. gCd

1. Pan najwyższy, straszliwy, jest Królem całej ziemi. gCd
On poddaje nam narody, jest Królem całej ziemi.
Ludy rzuca nam pod stopy, jest Królem całej ziemi,
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba). Cd

2. Wybrał dla nas dziedzictwo, jest Królem całej ziemi.
Bo nas bardzo miłuje, jest Królem całej ziemi.
I śpiewajcie Mu, śpiewajcie, jest Królem całej ziemi,
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba).

3. On zasiada na tronie, jest Królem całej ziemi.
Możni świata hołd mu złożą, jest Królem całej ziemi.
Bo do niego należą, jest Królem całej ziemi,
Bóg Abrahama, (Izaaka i Jakuba).