Wyciągam do Ciebie ręce swe

1. Wyciągam do Ciebie ręce swe. /x2 Ecis fisH7
Ma dusza pragnie Ciebie wciąż, Ecis
Tak jak suchy ląd. AH7E

2. Zbawieniem moim Jesteś Ty. /x2
Ma dusza…

3. Uwielbiać Ciebie, Panie, chcę. /x2
Ma dusza…