Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. DGDG
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi. DGAA7
On dobrocią swą ogarnia mnie GAfish
I wiedzie mnie do niebios bram. GAD