Wszystkie moje źródła w tobie są

Ref. Wszystkie moje źródła w tobie są, /x3 d C g
Jeruzalem. A7

1. Budowla twoja na górach wznosi się, FC
Wspaniałe rzeczy o tobie głoszą dziś. gA7
Na wzgórzach twoich narodziłem się,
Pan cię miłuje, życie oddał ci.

2. Tańcząc, śpiewajmy naszemu Panu dziś.
Źródło otworzył w zranionym sercu swym.
Biegnijmy, biegnijmy, by dać pochwycić się.
Alleluja, alleluja, Barankowi cześć.